Take away

Vi säljer flertalet av våra a la carte rätter som take away.

Vissa rätter lämpar sig bättre än andra att ta med sig. 

Under kvällstid kan väntetiden på take away ibland bli längre då vi har mycket gäster i restaurangen.